پروژه‌های عملی

پس از یادگیری کاربرد هر یک از ابزارها و بخش‌‌‌های فتوشاپ، در این درس به صورت عملی و پروژه محور از آن‌ها استفاده خواهیم کرد. در دروس این بخش، در سه پروژه مختلف به عملکرد هر یک از مطالب تدریس شده پرداخته ایم. این دروس به شکلی تهیه و مرتب شده اند که تمامی‌مطالب آموخته شده را شامل شوند. بنابرین، با پیشرفت و دنبال کردن گام به گام هر یک از این آموزش ها، تمامی‌مطالب این دوره را مرور خواهید کرد.

فراموش نکنید، که پس از مشاهده ویدئوی هر درس، می‌توانید فایل‌‌‌های مربوط به آن درس را از بخش اطلاعات تکمیلی دانلود کنید. این فایل‌ها برای تمرین، و یادگیری همزمان با ویدئوها بسیار مفید خواهند بود.

برای شرکت در وبینار رایگان رفع اشکال دوره اصول و پایه فتوشاپ ایمیل خود را وارد کنید.

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. زمان برگزاری وبینار و نحوه شرکت در آن از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.