سبک کوبیسم در طراحی گرافیک

سبک کوبیسم در گرافیک و نمونه‌کارهای برجسته آن

سبک کوبیسم یکی از زمینه‌های پرطرفدار هنری است که در رشته‌های مختلف مورد توجه بوده است. در این پست با کاربرد و تاریخچه کوبیسم در گرافیک آشنا شوید.